TAŚMY MODUŁOWE

Siatka-transportowa z zabierakami poprzecznymi     Stalowe taśmy modułowe pracują w szczególnie trudnych warunkach. Często są narażone pracę pod dużymi obciążeniami lub transportują gorące detale lub ostre wióry z obrabiarek. Stalowe taśmy modułowe często są wyposażone w bandy boczne i zabieraki poprzeczne co ułatwia transport wiórów lub innych drobnych części w urządzeniach pracujących pod różnymi katami. Taśmy modułowe możemy wyposażyć w różnego rodzaju łańcuchy rolkowe.


 

Taśma modułowa perforowana

     Siatka modułowa perforowana z wytłoczeniami przez zwiększone tarcie ułatwia transport w podajnikach pracujących pod kątem . Taśma modułowa pracuje w maszynach w hartowniach w centrach obróbczych. Stalowe taśmy modułowe dostępne są w różnych szerokościach i o różnych podziałkach sworzni poprzecznych.

 


Taśma modułowa z otworami

     Stalowa taśma modułowa z płytkami otworowanymi przeznaczona jest do pracy w podajnikach taśmowych. Siatka modułowa ma za zadanie odsączać ciecze w procesie hartowania. Taśma modułowa może być wyposażona w zabieraki poprzeczne o różnych podziałkach (odległościach) oraz różnej wysokości bandy boczne potocznie nazywane falbanami.

 


 

Taśma modułowa z otworami w płytce

Stalowa taśma modułowa z otworami podłużnymi której zadaniem jest  ułatwienie szybkiego odsączenia transportowanego materiału  przeznaczona jest do pracy w podajnikach taśmowych. Taśma modułowa może być wyposażona w zabieraki poprzeczne o różnych podziałkach (odległościach) oraz różnej wysokości bandy boczne potocznie nazywane falbanami.

 


Łańcuch napędowy przy stalowej taśmie modułowejbanda boczna w taśmie modułowejstalowa taśma modułowa z bandą boczną

    Stalowe taśmy modułowe mogą być wyposażone w różne napędowe łańcuchy rolkowe, w bandy boczne o różnej wysokości. Wszystkie parametry ustalamy i dopasowujemy do potrzeb klienta i urządzeń w jakich taśmy pracują.